Skip to main content

Öğretim Üyelerine Ait Projeler

TÜBİTAK PROJELERİ

 

Prof. Dr. Mustafa Arslan

 • "Hava Kalitesi ve Meteorolojik Modellerin Online Entegrasyonu", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2015
 • "Dihidroksikumarinler ile Siklotrifosfazenlerin Reaksiyonlarından Yeni Kumarinoksisiklotrifosfazenlerin Sentezi, Karakterizasyonu, ve Sitotoksik Özelliklerinin İncelenmesi, TÜBİTAK-110T652", TÜBITAK Projesi, Araştırmacı, 2014
 • "Karbonil Taşıyan Fenoksi Sübstitüe Siklotrifosfazenden Yeni Schiff Bazı Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Biyolojik Aktiviteleri, İletkenlik ve Fluoresans Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, Araştırmacı, 2010
 • "Karbonil Taşıyan Fenil Sübstitüe Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi ve Hekzaklorosiklotrifosfazen ve N-diklorofosforil-P-trikloromonofosfazenin Karboksilik Asit Tuzlarıyla Reaksiyonlarının İncelenmesi, TÜBİTAK Proje No: TBAG-2153(102T034)", TÜBITAK Projesi, Araştırmacı, 2007
 • "N-Diklorofosforil-P-Trikoloromonofosfazenin Değişik Yöntemlerle Alkillerinin Sentezi, TÜBİTAK Proje No: TBAG-1611", TÜBITAK Projesi, 2001
 • "Etibank Ergani-Bakır Fabrikası Curuflarının Karakterize Edilmesi ve Liç Yönteminin Geliştirilmesi, TÜBİTAK Proje No: KTÇAĞ-2", TÜBITAK Projesi, Araştırmacı, 1995

 

Prof. Dr. Mustafa Sami TOPÇU 

 

 • Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Öğrencilerine Teknoloji Destekli Argümantasyon Eğitimi", TÜBITAK Projesi, 1059B291600649,  2017
 • "Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Bilimsel Temelli Argümantasyon Uygulamaları", TÜBITAK Projesi, 116B437,  2017
 • "Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Öğrencilerine Teknoloji Destekli Argümantasyon Eğitimi II", TÜBITAK Projesi, 1059B291700539,, 2017
 • "Teknolojinin Cebir Öğretimine Entegrasyonu", TÜBITAK Projesi, 213B766, Araştırmacı, 2014
 • "Cennet İlimiz Muğla’da Enerji Kaynakları: Sosyobilimsel Konulara Yolculuk", TÜBITAK Projesi, 113B098, Yönetici, 2013
 •  

Prof. Dr. Bayram Coştu 

 

 • Bugün Okula Einstein Geldi Baba!", TÜBITAK Projesi, 115B520, Yönetici, 2016
 • "Eğitimde İşbirliği Protokolü Kapsamında MEB ile TÜBİTAK Arasında İmzalanan Müfredat ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi, 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Hazırlama Çalışması ", TÜBITAK Projesi,  Araştırmacı, 2013
 • "Eğitimde İşbirliği Protokolü Kapsamında MEB ile TÜBİTAK Arasında İmzalanan Müfredat ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi, 10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Hazırlama Çalışması ", TÜBITAK Projesi,  Araştırmacı, 2014
 • "Eğitimde İşbirliği Protokolü Kapsamında MEB ile TÜBİTAK Arasında İmzalanan Müfredat ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi, Kimya Öğretim Programı Revizyon Çalışması ", TÜBITAK Projesi, Araştırmacı, 2013
 • "Öğretmen Adaylarının Bilgi ve Becerilerini Ölçme ve Modelleme", TÜBITAK Projesi, 110K109, Araştırmacı, 2012

 

 

Prof. Dr. Hasan Ünal

 

 • Müfredat ve Ders Kitapları Hazırlama Projesi", TÜBITAK Projesi, Araştırmacı, 2015

 

Prof. Dr. Ünsal UMDU TOPSAKAL 

 

 • "Bugün okula Einstein geldi baba", TÜBITAK Projesi, Araştırmacı,

 

Doç. Dr. Hülya KADIOĞLU 

 

 • "Geogebra ile Geliştirilen Etkinliklerin Geometri Eğitiminde Öğrenci Başarısına Etkisi", TÜBITAK Projesi, , Danışman, 2018
 • 5. Sınıf Kesirler Sadeleştirme-Genişletme İşlemleri İle İlgili Bir Materyak Örneği, TÜBITAK Projesi, , Danışman, 2019.
 • Matematiği Arkadaşımdan Öğreniyorum, TÜBITAK Projesi, Danışman, Devam Ediyor.
 • Üç Boyutlu Defter ile Geometrik Cisimleri Tanıma, TÜBITAK Projesi, Danışman, Devam Ediyor.

 

Doç. Dr. Aslı Görgülü Arı

 

 • "Yiyeceklerimizde ve İçeceklerimizde Bizi Bekleyen Tehlikeler: Gıda Bilinci Kazandırma", TÜBITAK Projesi, 2013
 • "GIDALARDA BULUNAN DİOKSİN VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ", TÜBITAK Projesi, , Danışman, 2014

 

Doç. Dr. Elif Bahadır

 

 • "Çarpım Tablosunun Görselleştirilmesi Üzerine Bir Çalışma", TÜBITAK Projesi, Danışman, 2015
 • "Matematik Hikâyeleri ile Matematik Derslerinin İlişkilendirilmesi", TÜBITAK Projesi,  Danışman, 2015

Dr. Öğr. Üyesi  Emine Gülhan Bakırdere 

 

 • "Linyitlerimizin sarsıntılı masa, MGS ve flatasyon yöntemi ile zenginleştirilmesi, temiz yakıt üretimi, TÜBİTAK 106 G 056 KAMAG PROJESİ,", TÜBITAK Projesi, Araştırmacı, 2009
 • "Yeni vic-dioksimlerin sentezi, karekterizasyonu ve bazı geçiş metal komplekslerinin incelenmesi)", Araştırmacı, 2003

 

 

ÜNİVERSİTE DESTEKLİ PROJELER

 

Prof. Dr. Mustafa Arslan

 

 •  "5-Alkil-2-Amino-1,3,4-Tiyadiyazolilditiyokarbamatların Geçiş Metal Kompleksleri, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜBAP-1255", Bilimsel Araştırma Projesi, 2005
 • "Hekzakis(4-fomilfenoksi)siklotrifosfazenin Oksim Türevleri, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜBAP-923", Bilimsel Araştırma Projesi, 2003
 • "Oksim Grubu Taşıyan Siklotrifosfazen ve Türevlerinin Sentezi, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜBAP-1385", Bilimsel Araştırma Projesi, 2007
 • "Hekzakis(2-fomilfenoksi)siklotrifosfazenin Oksim Türevleri, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜBAP-1062", Bilimsel Araştırma Projesi, 2006
 • "N-Diklorofosforil-P-Trikloromonofosfazenin Bazı Aminlerle Reaksiyonları, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜBAP-695", Bilimsel Araştırma Projesi, 2004
 • "1,3-Dikloropropan-2-olün Tersiyer Amin Türevlerinden Ksantatların Sentezi ve Geçiş Metal Kompleksleri, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜNAF-487", Bilimsel Araştırma Projesi, 2004
 • "N-Diklorofosforil-P-Trikloromonofosfazenin Sikloalkol Sübstitüe Bileşiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜNAF-495", Bilimsel Araştırma Projesi, 2002
 • "Lineer Fosfazenlerin Bazı Alkollerle Reaksiyonları, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜNAF-396", Bilimsel Araştırma Projesi, 2001
 • "Hekzaklorosiklotrifosfazatirenin Bazı alkollerle Reaksiyonları, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜNAF-408", Bilimsel Araştırma Projesi, 2001
 • "Lineer Fosfazenlerin Alkil Sübstitüe Bileşiklerinin Sentezi, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜNAF-350", Bilimsel Araştırma Projesi, 2001
 • "4-(2-Pridilazo)Rezorsinolun Bazı Geçiş Metalleri İle Komplekslerinin Sentezi, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜNAF-309", Bilimsel Araştırma Projesi, 2001
 • "Harput'taki Tarihi Eserler Üzerine Asit Yağmurlarının Etkisi, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜNAF-74", Bilimsel Araştırma Projesi, 1996
 • "Türkiye Uçucu Küllerinin Karakterize Edilmesi, F.Ü.-Araştırma Fonu, FÜNAF-21", Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 1990

 

Prof. Dr. Mustafa Sami Topçu

 

 • "Reducing Achievement Gaps in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM): Promising International Research, Policies and Practices", Bilimsel Araştırma Projesi, #1643308, Yönetici, Devam Ediyor
 • "Sosyo-bilimsel Konu (SBK)-Temelli Eğitim: 8. Sınıf Biyo-teknoloji Ünitesinin Geliştirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2016-09-04-KAP01, Yönetici, Devam Ediyor

 

Prof. Dr. Bayram Coştu

 

 • "Bazı Temel Kimya Kavramlarının Öğretiminde Farklı Yaklaşımlara Uygun Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2005.116.002.1, Araştırmacı, 2009

 

 

Prof. Dr. Hasan Ünal

 

 • "Türk ve Singapur 7. 8.9.10.11 ve12. Sınıf Matematik Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Analizi", Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2011
 • "Matematiksel Soyutlamanın Araştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2010

 

Prof. Dr. Ünsal Umdu Topsakal

 

 • "Otizmli bireylere fiziksel etkinlikler yoluyla kavram öğretiminde materyal ve ölçme aracı geliştirme", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013

 

Doç. Dr. Hakan Akçay

 

 • "Otizmli bireylere fiziksel etkinlikler yoluyla kavram öğretiminde materyal ve ölçme aracı geliştirme", Bilimsel Araştırma Projesi, 2015

 

Doç Dr. Adem Cengiz Çevikel

 

 • "Lineer Olmayan Kesir Mertebeli Diferansiyel Denklemlerin Tam Çözüm Yöntemleri", BAP Doktora, 2014-09-04-DOP01, Yönetici, 2015
 •  

Doç. Dr. Hülya Kadıoğlu

 

 • "Yüksek Boyutlu Uzaylardaki Nilsoliton Metriklerin Sınıflandırılması", BAP Araştırma Projesi, FKG-2017-3087, Yönetici, 2018.

 

Doç. Dr. Elif Bahadır

 

 • "Matematik Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bulanık Mantik ile Değerlendirilmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, 2017

 

Doç. Dr. Mutlu Şahin

 

 • "İletken Polimer Modifiye Membranların Hazırlanması ve İyon Değişim Kapasitelerinin İncelenmesi", BAP Güdümlü, AÜAF 071025, Yönetici, 2009
 • "Çevresel ve Biyolojik Numunelerde Anyon ve Katyonların Kondüktometrik-İyon, Spektrofotometrik-İyon, Potansiyometrik-İyon Kromatografik Hibrit Sistemleriyle Tayinlerinin Araştırılması", BAP Güdümlü, AÜAF 021026, Araştırmacı, 2005

 

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Uyar Düldül

 

 • "Darboux çatı alanının 4 boyuta genisletilmesi ve invaryantlarının degerlendirilmesi çalısması", BAP Arastırma Projesi, 2013-01-03-KAP01, Araştırmacı, 2017

 

 

Diğer Kurumlar Tarafından Desteklenen Projeler

 

 • "SO2 Gazının Elazığ Yöresi Karaçam (P.nigra Arnold.) Ağaçlandırma Alanlarındaki Etkileri, Orman Bakanlığı, GDA Ormancılık Araştırma Müd.", Danışman, 2004
 • 4-4'lük Destek Eğitim Odası", Kalkınma Bakanlığı (DPT), İSTKA-TR10-16-ÇGE221, Danışman, 2017
 • "STEM Eğitimleri ile Girişimci Gençler", Kalkınma Bakanlığı (DPT), İSTKA-TR10-16-GRM0098, Danışman, 2017
 • "Etkileşimli Eğitim, Öğretim ve Kişisel Gelişim Uygulamaları Platformu", SAN TEZ, , Danışman, 2015
 • "Renkli Eller Engelli Bireyleri Sanat-Spor ve Eğitim Yoluyla Sosyal dahil Etme Modeli Uygulaması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2015
 • "Antalya 2016 Expo Ajansı Çocuk Platformu", Danışman, 2016
 • "Konya Bilim Merkezi Çocuk Kitapları 'İcatlar- Mucitler'", Danışman, 2018
 • "Visualisation Understanding and Learning, Reading University", Araştırmacı, 2015
 • "Visualisation in Biology Education, Reading University", Diğer Projeler,  2010
 • "History and Philosphy in Science Teaching", AB Destekli Araştırmacı, 2010
 • "Matematik Evi Müfredat Materyalleri", Diğer, 2015
 • "Dezavantajlı Konumda Olan Üstün Zekâlı Çocukların ve Ebeveynlerinin Gelişim ve eğitimlerinin Desteklenmesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Danışman, 2013
 • "Lineer Olmayan Diferensiyel Denklemlerin Komplektion çözümleri", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 201619D20, Araştırmacı, 2017