Skip to main content

Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz

 

Matematik ve fen bilimleri eğitimi alanında ulusal ve evrensel platformlarda başarıyı temsil eden bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmek, matematik ve fen bilimleri eğitimi alanında iyi örnek olan, çağdaş eğitim yaklaşımlarını benimseyen, alanında kendini geliştirmeye açık olan öğretmenler yetiştirmek suretiyle topluma katkı sağlamaktır. 

 

Misyonumuz

 

Matematik ve fen bilimleri eğitimi alanında, son gelişmeleri takip eden, araştıran, uygulayan, aydın ve yaratıcı düşünen, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır, çağdaş dünyanın gereksinimlerini karşılayan öğretmen ve akademisyenler yetiştirmektir.

Öğrencilerimize bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel ve analitik düşünebilen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültürel birikime katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bireyler yetiştirmeleri için gereken hassasiyetin gösterilmesini sağlamaktır.

Öğretim elemanlarımızı ulusal ve uluslararası akademik faaliyetler yapmaları için teşvik etmek ve bütün yönleriyle güçlü bir bölüm oluşturmaktır.