İdari Personel

Bölüm Sekreteri   : Halenur Ağıröz

 

Adres                   : Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü

                               Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü A-225

                               34220 Esenler / İstanbul 

 

Tel                        : +90 (212) 383 4810

 

e-mail                  :  hagiroz@yildiz.edu.tr